BNNS

BNNS SOLAR SYSTEMS

be green, enjoy comfort, save money

 
 

 

Соларната система със слънчеви колектори за топла вода е перфектен избор за всяко домакинство.

При добре изчислен обем на бойлера, необходим за задоволяване на нуждите от битова гореща вода, спестява до 70% от разходите за топла вода. 

Предимствата на соларната система са много, а ето и някои от тях:

Лесно се интегрират във вече изградени сгради като не е нужна дори преработка на ВиК мрежата

Слънчевите колектори като замесители на класическия ел. нагревател, спестяват до 70% от разходите за битова гореща вода

Инвестицията ви се възвръа в рамките на до 4 години, а с поскъпване на ел. енергията този период намалява

Соларните системи могат да се финансират по програми за Енергийна ефективност, с което ви се възстановяват 20% от инвестицията.

Това което е необходимо за изграждането на соларна система със слънчеви колектори за топла вода е достъпен покрив за разполагането за слънчевите колектори и да замените електрическия си бойлер, с бойлер със серпентина, на която да се подвърже соларната система. А за безаварийна работа на системата изберете специализирано соларно оборудване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright 2011 iWeb BG | iweb.bg | Всички права запазени.