BNNS

BNNS SOLAR SYSTEMS

be green, enjoy comfort, save money

 
 

 
Active house (Активна къща) мисията възможна 
 
Реновиране на принципа на активните къщи на тази концепция залагат в Монтфорт в Холадния. Добър баланс между източниците на енергия за захранване на къщата, вътрешния климат и околната среда, с основен акцент върху комфорта и здравето на живущите това са активните къщи. 
Концепцията се фокусира върху използването на слънчевата енергия от изградените соларни системи със слънчеви колектори за топла вода, добра изолация на сградата, естествена вентилация и достъп на максимално много естествена светлина и свеж въздух до обитаемите помещения. Така 82 къщи на над 40 години биват превърнати в комфортни и енергоспестяващи домове от клас А + +, осигуряващи приятен вътрешен климат. 
 
 
 
 
 

Copyright 2011 iWeb BG | iweb.bg | Всички права запазени.