BNNS

BNNS SOLAR SYSTEMS

be green, enjoy comfort, save money

 
 

 

Соларно осветление на крайбрежната алея на Балчик

 

 

Цялата крайбрежна алея пред Двореца в Балчик ще бъде осветена с диодни лампи захранвани от слънчеви фотоволтаични панели.Общата инсталирана мощност ще бъде 1300 W, като всяка лампа е 20 W, а самата фотоволтаична инсталация ще се състои от 18 броя поликристални фотоволтаични модула, всеки от които по 240 Wр. Предвидено е и резервно захранване при възникване на аварийни случаи.

С изградената инсталация ще бъдат спестени и 23 MWh ектроенергия годишно и 47,3 тона вредни емисии въглероден двуокис.

 
 

Copyright 2011 iWeb BG | iweb.bg | Всички права запазени.