BNNS

BNNS SOLAR SYSTEMS

be green, enjoy comfort, save money

 
 

 

6,9% от приходите ни за сметката за ток, а една четвърт от нея за подгярване на бойлер

 

Според НСИ 13,9% от разходите ни са за битови сметки като ток, вода, горива и наеми като само сметката за ток е 6,9 % от месечните ни доходи. С повишаването на елелектроенергията обаче този процент нараства. Това е и причината „пестенето на ток” да се превръща в актуална тема за цялото ни общество.

 

Оказва се, че бойлера ни формира една четвърт от сметката ни за ток. Заедно с климатиците и другите уреди за отопление той генерира две трети от общата сума. Естествено най-голямо перо от сметката е отоплението и охлаждането на дома, а около 20% от сумата за домакинските уреди – печки, хладилници, перални и сушилни.

 

Според енергийните експерти, ако направим жилището си енергийно ефективно, можем да спестим от 65 % до 90%. Позтигането на енергийна ефективнист в дома можем да обобщим с няколко основни мерки: подмяна на дограмата, поставяне на външа / вътрешна топлоизолация, внедряване на възобновяеми източници на енергия и не на последно място използването на енергоспестяващи уреди.

 

Ще се спрем на внедряването на възобновяеми източници на енергия. Това най-често са соларни системи със слънчеви колектори за погряване на битова гореща вода. Те бързо могат да бъдат интегрирани към съществуващи вече ВиК и електро инсталации, работят с независима авотматика и не ангажират потребителите с поддръжка и наблюдение. Соларните системи спестяват до 70 % средно годишно и 100% през летните и преходни месеци от електроенергията необходима за погряване на бойлер за битова гореща вода. Могат да се използват за доподряване на басейн за подпомагане на отоплението и др.

 

Най-общо казано соларните системи пестят, а имайки предив, че инвестицията се изпаща в рамките на до 4 години се превърщат в една разумна инвестиция.

 

 
 

Copyright 2011 iWeb BG | iweb.bg | Всички права запазени.