BNNS

BNNS SOLAR SYSTEMS

be green, enjoy comfort, save money

 
 

 

Соларната система – съвременност и енергийна независимост

 

 

 

Средната годишна радиация в България е около 1 517 kWh/m² при средно слънцегреене 2 150 часа. Най-активният период от денонощието е от 9 до 15 часа като в този период е повече от 70% от притока на слънчева енергия.

 

Съвременните качествени селективни слънчеви колектори използвани за изграждането на целогодишни соларни системи покриват до 70% средно годишно от нужната енергия за подгрявaне на битова гореща вода и до 100% през летните месеци ( на база 4 членно семейство живеещо в зона с годишно слънцегреене 1450 kWh/m²).

 

Предимства на соларната система:

 

  • Усвоявате на безплатната слънчева радиация
  • Соларната система Ви прави независими от покачващите се цени на електроенергия
  • Инвестицията в соларна система се изплаща в рамките на няколко години
  • Соларната система увеличава стойността на недвижимата Ви собственост

 

 

Слънцето ни предлага неограничен енергиен потенциал използвайте ги, инвестирайки в соларна система.

 

Обърнете се към нашите консултанти на www.bnns.bg

 
 

Copyright 2011 iWeb BG | iweb.bg | Всички права запазени.