BNNS

BNNS SOLAR SYSTEMS

be green, enjoy comfort, save money

 
 

 

  Зелената алетнатива на електрическия бойлер
 


Повечето семейства подгряват битовата си гореща вода с електрически бойлери или сезонно чрез отоплителната си инсталация. Оказва се бойлера е доста голям консуматор на електричество, а допълнителната мощност към отоплението също оскъпява инвестицията за него.

Алтернативата

Изграждане на соларна иснаталция за подгряване на битова гореща вода, съвременната алтернатива на електрическия бойлер. Слънчевите колектори са основен елементи от соланите системи. Благодарение на абсорбера си те преобразуват слънчевата радиация в топлинна енергия, която се оползотворява за подгряването флуида циркулиращ в системата, а чрез автоматиката и изградения соларен кръг достига и до серпентината на бойлера,отдава топлината си и по този начин подгрява водата. Най- често клиентите спират избора си на селективни слънчеви колектори (слънчеви колектори, чийто абсорбер е покрит със селективно покритие), които работят целогодишно абсорбирайки слънчевата радиация (пряка слънчева светлина, дифузна,отразена и др.). Селективните слънчеви колектори според своята технология биват: плоски колектори и вакуумно тръбни колектори. Основаната разлика между двата вида слънчеви колектори е средата, в която се намира селективния абсорбер. При плоските селективни слънчеви колектори той се намира в кутия, изработена от различни видове материал в зависимост от производителя, изолирана с каменна вата и предпазена от призматично закалено стъкло. При вакуумните слънчеви колектори абсорбера се намира във вакуумна среда, създадена в стъклена боросиликатна тръба. Друг важен елемент на соларните инсталации е бойлера - предназначен за такъв тип инсталации: с добра изолация, серпентина разположена в доланата част на бойлера, с подходяща мощност и т.н. След внимателния избор на соларни елементи за слънчевата инсталация монтажа, изграждането й също трябва да бъде поверено в ръцете на специалисти за да бъде реализирано едно техническо добро и обмислено решение, при което инвестицията е оптимална, а резултатите високи.

Възвращаемостта

При добре преценен обем на бойлера и качествено извършен монтаж на соларната инсталация инвестицията се възвръща в рамките на 3-4 години при сегашните цени на електроенергията, като съответно при всяко покачане на цената й се намалява срока на възвращаемост.

Бъдещето

Бъдещето принадлежи на зелената екологична енергия и внедряването на такива източници във всички жилищни, административни и производствени сгради. В много европейски държави с цел повишаване на енергийната ефективност и независимост се предприемат различни кампании по финансиране на процент от инвестицита, данъчни облекчения и други. В България засега единствената програма с такава насоченост е REECL връщаща 20% от инвестицита за соларни сиситеми.


За запитвания и повече информация посетете домът на слънцето: http://www.bnns.bg/

 
 

Copyright 2011 iWeb BG | iweb.bg | Всички права запазени.