BNNS

BNNS SOLAR SYSTEMS

be green, enjoy comfort, save money

 
 

 

На фокус – вакуумни слъчневи колектори

 

Вакуумните слънчеви колектори са добър избор в райони с ниски температури и добра слънчева радиация.

Съставени от вакуумни тръби те на практика нямат никакви топлинни загуби произтичащи от ниските външни температури така дори и при най-ниските зимни температури, но при добра слънчева радиация гарантират подгряването на битова гореща вода.

 

Ще се спрем на вакуумни слънчеви колектори със суха връзка на вакуумните тръби към колекторното тяло. Според своята технология вакуумните тръби биват: Heat-Pipe и SHCMV. Материалът, от който са изработени вакуумните тръби е боросиликатно стъкло, отличаващо се с голяма удъроустойчивост.

 

Heat-Pipe вакуумна тръба

                                                                                     

Състои се от външно предпазно и вътрешно селективно стъкло, като между тях изолационната среда е вакуум. В така обтазуваната „епруветка” се намира медна абсорбиращата тръба, около която има разположени пластини поемащи топлината на слънчевата раздиация. Тъй като абсорбираща тръба съдържа смес от алкохоли, които при нагляване се изпраряват и достигат горната част на тръбата, завършваща с меден накрайник, през който се осъществява топлооменът с флуида протичащ в колекторното тяло.

 

SHCMV вакуумна тръба

 

Новото поколение вакуумни слънчеви колектори с SHCMV вакуумни тръби, при които селективния абсорбер се намира в напълно вакуумна среда. Той абсорбира слънчевата радиация като я преобразува в топлинна, загрява сместта от алкохоли в медната тръба намираща се в средата на абсорбера, тя също завършва с меен накрайник, който топлоотдава в колекторното тяло.

 

 

 

 

И при двата вида вакуумни слънчеви коелктори колекторното тяло в медно и се намира в добре изолирана алуминиева кутия. С едно изключитемно висок КПД вакуумните слъчневи колектори са предпочитано решение при слънчеви инсталации, при които няма алтернативно подгряване на бойлера за битова гореща вода.

 

Направете вашия избор на: http://www.bnns.bg

Или изпратете запитване за соларна инсталация на: http://bnns.bg/main_bg/3063_onlain_zaiavka.html

 
 

Copyright 2011 iWeb BG | iweb.bg | Всички права запазени.