BNNS

BNNS SOLAR SYSTEMS

be green, enjoy comfort, save money

 
 

 

5 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА СРЕЩУ ДКЕВР, МИЕТ, НЕК И ЧЕЗ ЗА НАРУШЕНИЯ ДОВЕЛИ ДО 25% УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ТОКА

дела за цената на тока

След проверки, на прокуратурата и данъчните служби, продължили по-малко от месец в ДКЕВР, НЕК и ЕРП-тат „ЧЕЗ-България”, „EVN-България” и „Енерго-про”, пет наказателни производства са образувани за нарушения в енергетиката.

Първото е срещу длъжностни лица от ДКЕВР, издали решение в полза на ЧЕЗ.

Второто дело е срещу неизвестни служители на МИЕТ за непотърсен дивидент от ЧЕЗ, която е натрупала печалба от 593 млн. лв. през последните две години. Като акционер в дружеството с 33 % дъжавата е била ощетена като това е довело до сериозни загуби за хазната. Държавата продаде своя дял от 33% в енергото в Западна България в края на октомври 2012 г. чрез фондовата борса.

Следващото дело за умишлена безстопанственост е срещу виновни длъжностни лица на НЕК за това, че в периода 2001 – 2011 год. са сключили договори с  "ТЕЦ Марица Изток" - 1 и 3 довели до значителни щети за НЕК.

  "Действия на представители на НЕК са довели до договаряне на неблагоприятни клаузи и до загуби за компанията. Дори след влизането на страната в ЕС, договорите на компанията не могат да се прекратят и България ще продължава да търпи негативи", отчете Борислав Джамбазов.

По думите му НЕК в момента изкупувала ток на цени, по-високи от допустимите. През годините електроенергията досега се е оскъпила между 10 и 25% от сключването на договорите с ТЕЦ-овете "Марица". Джамбазов обясни, че по споразумения и допълнителни договори НЕК се задължава да изкупува 100% от електроенергията, независимо от нуждите на пазара

Четвъртото дело срещу Михаил Андонов като ръководител на НЕК и БЕХ, който със сключването на неизгодни договори е ощетил държавата със 189 000 лева.

 

Последното дело е по доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция за проверени 396 договора в ЧЕЗ предимно за обществени поръчки.

Най-голямото перо от разходите на ЧЕЗ външните услуги, са предоставяни за изпълнение от дружества на ЧЕЗ чрез договори за услуги, за избор на доставчици и за оборудване. Според прокурор Нели Златкова това най-вероятно е нарушение на лицензията. Проверката е установила, че тези договори са се отразили на цената на тока.

 

Установено е също така, че ДКЕВР не е усъществявала адекватен контрол над ЕРП-тата, декларираните от тях разходи, качеството на тока, несъставяне на актове за нарушения на дружествата въпреки препоръката на прокуратурата.

 
 

Copyright 2011 iWeb BG | iweb.bg | Всички права запазени.