BNNS

BNNS SOLAR SYSTEMS

be green, enjoy comfort, save money

 
 

 

КРЕДИТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ИЛИ КАК ДА ВЪРНЕМ 20% ОТ ИНВЕСТИЯЦИЯТА НИ ПРИ ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ ВКЪЩИ?

енергийна ефективност

 

  Енергийна ефективност термин добил широка популярност, повишаването и се оказва единствения начин да намалим    консумацията на електро и топлинна енергия, а от там и сметките за ток.
Програма „REECL” е програма за финансиране и внедряване на енергоспестяващи мерки, както за индивидуални, така и за групови проекти. Бевъзмездната помощ е в рамките на 20 % , като в зависимост от мерките, които са предприети, е с различен таван на финансиране.  При групови проекти финансирането може да достигне до 35 %. Кандидатстването по програмата е бързо и лесно, бенефициента избира ценови оферти за енергоспестяващите мероприятия, които ще заявява за финансиране, избира банка партньот на REECL и преминава одобрителна процедура според изискванията на банката. След завършване на всички заявени дейности и издаване на протоколи и фактури за завършеност бенефициента получава своята безвъзмездна помощ. Важно утонение е факта, че фирмите изпълнители също преминаха през одобрение при стартиране на програмата. Дали избрания от вас изпълнител е оборен може да бъде преоверено на страницата на REECL  секция "доставчици и изпълнители".
„БННС” ЕООД за втори път става партньор на програма „REECL”. Ние сме една от одобрените фирми, както за доставка на елементи и оборудване, така и за извършване на монтаж на слънчеви термо и фотоволтаични инсталации. Опитът, който имаме от първото страртиране на „REECL” през 2007 год., гарантира на нашите клиенти безпроблемна обработка на документацията от страртирането на кандидатстването до завършване на процедурата.

 

 

 

 

 

 
 

Copyright 2011 iWeb BG | iweb.bg | Всички права запазени.