BNNS

BNNS SOLAR SYSTEMS

be green, enjoy comfort, save money

 
 

 

С 29 % по-висока производителност показват данните за първите три месеца от работата на Фотоволтаична електроцентрала „Бегово”.

 

фотоволтаична електроцентралаЗа първите три месеца Фотоволтаична електроцентрала „Бегово” реализира с 29 % повече от предвидените 244.56 kWh/kWp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месец

Прогнозни стойности

kWh/kWp

Реализирани стойности

kWh/kWp

Декември 2010 г.

41.70

62.41

Януари 2011 г.

51.84

73.10

Февруари 2011 г.

71.00

77.16

Март 2011 г.

80.02

103.65

Общо за периода

244.56

316.32

 

От особено значение за постигането на тази висока производителност са както благоприятните климатични услови през разглеждания период, през който имаше по-голям брой слънчеви часове от средните, но също така добрите технически решения при проектирането на електроцентралата (висока ефективност на производствения процес и ниски загуби) и професионално изпълнение. 

 

 

http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=8cde80da-9205-4e03-9773-e9df09ce516a&splang=en-US

 
 

Copyright 2011 iWeb BG | iweb.bg | Всички права запазени.