BNNS

BNNS SOLAR SYSTEMS

be green, enjoy comfort, save money

 
 

 

БННС ЕООД завърши първи етап на ФЕЦ "Щърково"

Фотоволтаична централа Щърково БННС ЕООД завърши фаза 1 по Фотоволтаична централа "Щърково".

 

Фотоволтаична централа Щърково е разположена в с. Щърково, обл. Пазарджик и е с обща мощност 99.90 kWp. Към момента е реализирана фаза 1 от проекта, която обхваща изграждането на 39.96 kW. Очаква се Фаза 2 да бъде завършена в края на 2011 година.

 

Финансирането ще бъде по м. 312 от ПРСР 2007-2013 год. За изготвяне на цялата техническа документация част „Електро”, документацията съпътстваща кандидатстването по м. 312, както и за доставката на оборудването за централата, инвеститорът и собственик на проекта се довери изцяло на „БННС” ЕООД. Бенефициентът ЕТ „БГ Инвест – Гергана Спасова” беше одобрен по м.312 по ПРСР, чрез подписване на окончателен договор за финансиране и към момента очаква отпускането на средствата.

 

 
 

Copyright 2011 iWeb BG | iweb.bg | Всички права запазени.