BNNS

BNNS SOLAR SYSTEMS

be green, enjoy comfort, save money

 
 

 

Нашата мисия е популяризирането и внедряването на възобновяемите енергийни източници в ежедневието на  всяко едно домакинство с цел постигане на по-висока енергийна ефективност и независимост. С изчерпването на природните ресурси и постоянното повишаване на цената на всички конвенционални източници на топлина и електроенергия, възобновяемите източници на енергия ще са единствената финансово рентабилна алтернатива, която същевременно с това е и опазваща околната среда, достъпна за всички и най-вече неизчерпаема.

 

При професионално изграждане и периодична профилактика слънчевите системи имат дълъг експлоатационен период и минимални разходи за поддръжка. Предимствата, които могат да се изтъкнат в тяхна полза са много: те са напълно автоматизирани, в масовия случай монтажа се изпълнява в рамките на няколко дни без да е необходимо да се преправят съществуващи системи, ВиК и електро инсталации, покрив и др., лесно се интегрират към изградени вече отоплителни системи, намаляват разходите за отопление на гореща вода до 80%.

 
 

Copyright 2011 iWeb BG | iweb.bg | Всички права запазени.