BNNS

BNNS SOLAR SYSTEMS

be green, enjoy comfort, save money

 
 

 

Услуги

 


Соларна термия

 

Консултантски услуги

 Проектиране

Доставка на оборудване

Изграждане на слънчеви термични инсталации

Гаранционна и извънгарнционна поддръжка

 

 

Фотоволтаика

 

Изготвяне на енергийни доклади.

Консултантски услуги

Изготвяне и управление на проекти за изграждане на фотоволтаични паркове

Пълна инженерингова дейност

Проектиране

Доставка

Монтаж

Поддръжка и профилактика

 

 
 

Copyright 2011 iWeb BG | iweb.bg | Всички права запазени.